You are currently viewing Przekształcanie przybrzeżnej Luizjany

Przekształcanie przybrzeżnej Luizjany

Reshaping Coastal Louisiana
Chociaż podejmuje się wysiłki, aby wzmocnić plaże i bagna, część zatoki Barataria powoli się wymyka.

Read More…