Przestępstwa przeciwko środowisku są sankcjonowane

Przestępstwa przeciwko środowisku są sankcjonowane

Do Polski nie można importować odpadów komunalnych i niebezpiecznych. GIOŚ nie wydaje zgód na import tego typu, chroniąc rynek krajowy. Każdy kto próbuje wwozić odpady komunalne popełnia przestępstwo.  Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów jest działalnością zorganizowanych grup przestępczych. Proceder ten dotyczy zarówno Polski jak i innych krajów w Europie i na świecie. Podejrzewa się, że uzyskiwane dochody mogą plasować ten proceder tuż za handlem narkotykami i ludźmi.