You are currently viewing Przetrwać zimę

Przetrwać zimę

Każde zwierzę szuka sposobu na przetrwanie zimy. Niektóre zapadają w sen zimowy, inne torpor lub hibernację. Swoich sposobów na przetrwanie chłodnych miesięcy szukają nie tylko ssaki, ale też gady, płazy czy owady.

Przetrwac zime hibernacja scaled Przetrwac zime sen zimowy scaled

Źródło: Lasy Państwowe