You are currently viewing „Przeżyj to! Polskie parki narodowe” – Narwiański Park Narodowy

„Przeżyj to! Polskie parki narodowe” – Narwiański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy, utworzony 1 lipca 1996 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski.

Park znajduje się w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, na zachód od Białegostoku, pomiędzy miejscowościami Suraż i Rzędziany. Ma obszar 6810,23 ha, przy czym początkowo, na skutek nieprecyzyjnych pomiarów, uważano, że jest to 7350 ha i taka wartość jest podana m.in. w akcie powołującym park. Wokół parku wyznaczono otulinę o powierzchni 15 408 ha.