You are currently viewing Przygotujcie swoje aparaty! EEA ogłasza konkurs fotograficzny: ZeroWaste PIX 2023

Przygotujcie swoje aparaty! EEA ogłasza konkurs fotograficzny: ZeroWaste PIX 2023

W tym roku zapraszamy zapalonych fotografów z całej Europy do uchwycenia zarówno tych dobrych (zrównoważonych), jak i tych niezbyt dobrych (niezrównoważonych) wzorców produkcji i konsumpcji, nawyków i zachowań z naszego codziennego życia. Ogłoszony dzisiaj tegoroczny konkurs fotograficzny Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) – ZeroWaste PIX – zachęca nas wszystkich do refleksji nad współczesnymi stylami życia.

Celem konkursuZeroWaste PIXjest podnoszenie świadomości i inspirowanie do zmianTo właśnie przesłanie mają nieść fotografieniezależnie od tegoczy przedstawiają fabrykiwysypiska śmieciczy też ogród społecznyktóry łączy ludzidając im poczucie wspólnego celu. 

Systemy produkcji i wzorce konsumpcji kluczowymi aspektami naszej gospodarki i źródeł utrzymaniaDzięki produkcji przemysłowej jako konsumenci cieszymy się licznymi udogodnieniami i korzyściamiktóre wpływają na jakość naszego życiaWiemy jednakże wiąże się to z ogromnymi kosztami dla środowiska, a coraz częściej – także dla naszego zdrowia i dobrego samopoczuciaNasze systemy produkcji i konsumpcji doprowadziły do wzrostu zanieczyszczenia i nieustannego wydobywania zasobówco powoduje degradację środowiska i utratę różnorodności biologicznej. 

Uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia w czterech kategoriach: 

  • obieg zamknięty i inteligentne rozwiązania 
  • ekologiczny styl życia
  • marnotrawstwo w produkcji
  • mania konsumpcji

Zwycięzca każdej kategorii konkursowej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 euro. Dodatkowe nagrody zostaną przyznane za najlepszą fotografię przesłaną przez młodego autora oraz za ulubioną fotografię publiczności wyłonioną w głosowaniu online. 

Uczestnicy mają czas na przesłanie zdjęć do wtorku 3 października 2023 r. Zwycięskie fotografie zostaną ogłoszone 10 listopada 2023 r. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Aby wziąć udział w konkursienależy mieć ukończone 18 lat. Konkurs jest otwarty dla obywateli 32 państw EEA i sześciu krajów współpracujących, w tym 27 państw członkowskich UE, IslandiiLiechtensteinuNorwegiiSzwajcariiTurcjiAlbaniiBośni i HercegowinyKosowa*, CzarnogóryMacedonii Północnej i Serbii. 

*Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa. 

Źródło: https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/przygotujcie-swoje-aparaty-eea-oglasza