You are currently viewing Raport z badania wody w Wiśle w związku z awarią w oczyszczalni „Czajka”

Raport z badania wody w Wiśle w związku z awarią w oczyszczalni „Czajka”

Informacja nr 6 sporządzona w dniu 31 sierpnia 2019 r.

WIOŚ w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2019 r. kontynuował rozpoczęte w dniu 28 sierpnia 2019 r. czynności kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Podczas kontroli, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, ustalono, że od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 13.15 w dniu 31 sierpnia 2019 r. przedmiotowym wylotem odprowadzono do rzeki Wisły 790 614 m3 nieoczyszczonych ścieków. W dniu 31 sierpnia 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB) pobrało próbkę ścieków z kolektora na wysokości ul. Farysa oraz próbki wody z rzeki Wisły w wyznaczonych punktach monitoringu badawczego.