You are currently viewing Rejestracja na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego

Rejestracja na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego

Dziś (22 lutego 2021 r.) rozpoczęła się rejestracja na szczepienia pracowników placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminę lub powiat oraz działających na zlecenie lub na podstawie zezwolenia wójta gminy, burmistrza/prezydenta miasta lub starosty powiatu.

Rejestracja ta odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ. Dokonują jej wyłącznie wójtowie gmin, burmistrzowie/prezydenci miast lub starostowie powiatu lub też osoby przez nich upoważnione.

Formularz można uzupełniać do najbliższej środy – 24 lutego 2021 r.

W formularzu należy wskazać osobę wprowadzającą dane pracowników (wójta gminy, burmistrza/prezydenta miasta, starostę powiatu lub też osobę przez nich upoważnioną), a także podstawowe dane podmiotu oraz pracowników zgłaszających się na szczepienia oraz powiat i/lub gminę, w której działa dana placówka. W przypadku placówek prowadzonych przez powiat lub tych, którym powiat zlecił/zezwolił na jej prowadzenie, należy wskazać jedynie powiat.


Rzetelne i sprawdzone informacje na temat szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie www.gov.pl/szczepimysie oraz NA CAŁODOBOWEJ I BEZPŁATNEJ INFOLINII NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ POD NUMEREM 989.

Dane liczbowe dotyczące szczepień udostępniamy w raporcie na naszej stronie w zakładce Raport szczepień przeciwko COVID-19. Raport aktualizowany jest raz dziennie.