You are currently viewing Rekolekcje na lodowcu Petermann

Rekolekcje na lodowcu Petermann

Rekolekcje na lodowcu Petermann
Rekolekcje na lodowcu Petermann

Lodowiec Petermann jest jednym z największych lodowców Grenlandii kończących się na morzu. Podobnie jak większość lodowców, które odprowadzają lód do oceanu, Petermann okresowo zrzuca duże góry lodowe. Ale kontakt z morzem oznacza również, że ocieplające się wody topią lód lodowca od dołu, co ma wpływ na podnoszenie się poziomu mórz.

Ta para zdjęć, uzyskanych za pomocą spektroradiometru obrazowania o średniej rozdzielczości (MODIS) na satelicie NASA Terra, pokazuje cofanie się pływającego lodowego języka lodowca. Lewy obraz przedstawia lodowiec w sierpniu 2002 roku; prawy obraz przedstawia ten sam obszar dwie dekady później, w sierpniu 2022 r.

Zdjęcia NASA Earth Observatory autorstwa Allison Nussbaum, wykorzystujące dane MODIS z NASA EOSDIS LANCE oraz dane GIBS/Worldview i Landsat z US Geological Survey. Historia autorstwa Kathryn Hansen z informacjami od Christophera Shumana/UMBC/NASA.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA