You are currently viewing Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej

Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego przy ścisłej współpracy z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie oraz przy pomocy operacyjnej przedstawicieli Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, działającą na szkodę środowiska naturalnego.

Przestępczy proceder polegał na pozyskiwaniu odpadów z innych podmiotów, które wytwarzały je w ramach swoich działalności, a następnie zamiast trafić do punktów utylizacji zakopywane były w ziemi.

Te odpady to m.in. tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne, budowlane, komunalne, styropiany, opony, paliwa, substancje ropopochodne, lakiery i inne związki chemiczne. Wszystko to miało miejsce w Przemęckim Parku Krajobrazowym, cennym przyrodniczo obszarze na granicy woj. lubuskiego i wielkopolskiego objętym ochroną w ramach obszaru „Natura 2000”. Do środowiska naturalnego trafiło co najmniej pół miliona metrów sześciennych różnego rodzaju odpadów, a przestępcy wzbogacili się o kilka milionów złotych. Między innymi dzięki działaniom operacyjnym przedstawicieli GIOŚ w tej sprawie toczy się już postępowanie przed sądem. Objęło ono 21 podejrzanych, wobec których Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała 30 czerwca 2022 roku akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Źródło: GIOS