You are currently viewing Rozłam w Brunt

Rozłam w Brunt

Breakup at Brunt
Duża góra lodowa w końcu oddzieliła się od szelfu antarktycznego, ale inny kawałek uparcie się trzyma.

Read More…