You are currently viewing Rozmiary odległych jezior

Rozmiary odległych jezior

Sizing Up Remote Lakes
Naukowcy wykorzystują dane wysokościowe ICESat-2 do tworzenia map batymetrycznych płytkich jezior na odległej pustyni.

Read More…