You are currently viewing Rozmiary tabelarycznej góry lodowej

Rozmiary tabelarycznej góry lodowej

Sizing Up a Tabular Iceberg
Topografia antarktycznej góry lodowej A-76 zapewnia wgląd w dziwne właściwości lodu.

Read More…