You are currently viewing Rybie oko na Synaju

Rybie oko na Synaju

Fisheye Over Sinai
Astronauta Andrew Morgan użył obiektywu typu rybie oko, aby uchwycić skrzyżowanie dwóch kontynentów.

Read More…