You are currently viewing Rządowa Tarcza Energetyczna – spot 30 sek. napisy PL

Rządowa Tarcza Energetyczna – spot 30 sek. napisy PL

Spoty informacyjne promujące dodatki energetyczne dla obywateli oraz odbiorców, m.in.: gmin, ciepłowni i odbiorców wrażliwych będących elementem rządowej tarczy energetycznej. Kampania informacyjna ”Rządowa Tarcza Energetyczna” kierowana jest do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce korzystających ze źródeł ciepła takich jak: węgiel, pelet lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, gaz płynny lub olej opałowy.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=pq97_DXJJ9g