You are currently viewing Satelita wyczuwa subtelną sezonowość Amazonii

Satelita wyczuwa subtelną sezonowość Amazonii

Satellite Senses Subtle Amazon Seasonality
Analiza danych satelitarnych geostacjonarnych wykazała 10–15% wzrost zazieleniania lasów deszczowych w porze suchej.

Read More…