You are currently viewing Satelity pokazują wzrost ilości wody w Kalifornii

Satelity pokazują wzrost ilości wody w Kalifornii

Satelity pokazują wzrost ilości wody w Kalifornii
Satelity pokazują wzrost ilości wody w Kalifornii

Dane z zimy 2022-2023 pokazują największy przyrost netto wody od prawie 22 lat, ale poziom wód gruntowych nadal cierpi z powodu wieloletniej suszy.

Wizualizacje NASA/JPL-Caltech autorstwa Marit Jentoft-Nilsen, z konsultacjami naukowymi Felixa W. Landerera. Historia autorstwa Jane Lee/NASA JPL.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA