You are currently viewing Morze Galilejskie

Morze Galilejskie

Sea of Galilee
Kilka mokrych lat pomogło odwrócić trwający od dziesięcioleci spadek poziomu wody w jednym z najbardziej cenionych jezior świata.

Read More…