You are currently viewing Skutki huraganów w Ameryce Środkowej

Skutki huraganów w Ameryce Środkowej

2020 Hurricanes Damage Vulnerable Mangroves
Ameryka Środkowa doświadczyła jednego z najbardziej intensywnych sezonów huraganów od lat, który doprowadził do powszechnej degradacji środowisk przybrzeżnych.

Read More…