You are currently viewing Śledzenie pióropusza La Soufrière’a

Śledzenie pióropusza La Soufrière’a

Tracking La Soufrière’s Plume
Wybuchające erupcje karaibskiego wulkanu, wyrzuciły do stratosfery cząsteczki popiołu i siarczanów.

Read More…