You are currently viewing Śledzenie zmian w chemikaliach zubożających warstwę ozonową

Śledzenie zmian w chemikaliach zubożających warstwę ozonową

Tracing Changes in Ozone-Depleting Chemicals
Naukowcy wykorzystali naziemną sieć i modele do wykrywania globalnych i regionalnych fluktuacji emisji CFC-11 do atmosfery.

Read More…