You are currently viewing Sondowanie dna morskiego za pomocą światła

Sondowanie dna morskiego za pomocą światła

Naukowcy pracują nad stworzeniem mapy płytkich wód przy użyciu ogólnodostępnych danych i chmury obliczeniowej.

Sounding the Seafloor with Light

Read More…