You are currently viewing Spoglądając w dół na Andy

Spoglądając w dół na Andy

Spoglądając w dół na Andy
Spoglądając w dół na Andy

Pasmo górskie w Ameryce Południowej zatrzymuje wilgoć, tworząc wyraźne przejście od lasu deszczowego do pustyni.

Zdjęcie astronauty ISS069-E-65 zostało wykonane 28 marca 2023 r. aparatem cyfrowym Nikon D4 o ogniskowej 56 milimetrów. Jest dostarczany przez ISS Crew Earth Observations Facility oraz Earth Science and Remote Sensing Unit, Johnson Space Center. Zdjęcie wykonał członek załogi Ekspedycji 69. Obraz został przycięty i ulepszony w celu poprawy kontrastu, a artefakty obiektywu zostały usunięte. Program Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wspiera laboratorium w ramach ISS National Lab, aby pomóc astronautom w robieniu zdjęć Ziemi, które będą miały największą wartość dla naukowców i opinii publicznej, oraz w udostępnianiu tych zdjęć bezpłatnie w Internecie. Dodatkowe zdjęcia wykonane przez astronautów i kosmonautów można obejrzeć na portalu NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth. Podpis: Amber Turner, Jacobs JETS Contract w NASA-JSC.

Read More…

Zobacz inne zdjęcia dnia NASA