You are currently viewing Spot kampanii „Oszczędzamy Energię” – 15 sek. audiodeskrypcja

Spot kampanii „Oszczędzamy Energię” – 15 sek. audiodeskrypcja

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczyna kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=3HuesnzH6D8