You are currently viewing Stabilność wirów Kármána

Stabilność wirów Kármána

The Stability of von Kármán’s Vortices
Założyciel Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA dokonał kluczowych matematycznych spostrzeżeń dotyczących wirujących, asymetrycznych wzorców przepływu.

Read More…