You are currently viewing Stan środowiska w Polsce. Raport 2018

Stan środowiska w Polsce. Raport 2018

okladka

Wypełniając zobowiązanie zawarte w art. 25 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje do publicznej wiadomości raport „Stan środowiska w Polsce. Raport 2018„.