You are currently viewing Suchy kraj turkusu

Suchy kraj turkusu

Dry Country of Turquoise
W górach na południowo-zachodnim półwyspie Synaj znajdują się starożytne relikty świątyń i wydobycia turkusu.

Read More…