You are currently viewing Susza w USA

Susza w USA

The Drying U.S. West
Poważna susza wybuchła w połowie Stanów Zjednoczonych – historia znana z ostatnich dwóch dekad.