You are currently viewing Światła arabskiej nocy

Światła arabskiej nocy

Naukowcy znaleźli inne zastosowanie dla obrazów nocnych świateł: śledzenie nieuregulowanych i niezgłoszonych połowów.Arabian Night Lights

Read More…