You are currently viewing Światowa stolica kaolinu

Światowa stolica kaolinu

Kaolin Capital of the World
Ludzie od dawna wydobywają miękką glinę ze środkowej Gruzji do produkcji papieru, ceramiki i innych produktów.

Read More…