You are currently viewing Szybko zmieniająca się delta w Chinach

Szybko zmieniająca się delta w Chinach

A Fast-Changing Delta in China
Zmiany w ładunku osadów, roślinności i biegu rzeki przyniosły wyraźne zmiany w tej dynamicznej delcie rzeki.

Read More…