STOP #fakenews na temat gospodarki odpadami w Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wyraża stanowczy sprzeciw wobec posługiwania się przez polityków nieprawdą i manipulacją w dyskusji na temat gospodarki odpadami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie sobotniego (06.02.2021 r.)…

Czytaj dalej STOP #fakenews na temat gospodarki odpadami w Polsce

Otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych

18 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych. Zadaniem nowej jednostki GIOŚ będzie zapewnienie nadzoru nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych. …

Czytaj dalej Otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych

Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce

W dniu 3 grudnia 2020 r. pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została zawarta umowa na realizację projektu predefiniowanego pt.: "Wzmocnienie oceny depozycji…

Czytaj dalej Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce

Nowy podręcznik do monitoringu biologicznych elementów jakości wód

  • Post author:
  • Post opublikowany:28 listopada, 2020
  • Post category:Aktualności

30 października 2020 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał książkę „Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod”.  Podręcznik ten zawiera opisy sposobu monitorowania i klasyfikacji…

Czytaj dalej Nowy podręcznik do monitoringu biologicznych elementów jakości wód

Bałtyk pod kontrolą

Zgodnie z prawem krajowym i UE, zarówno badania, jak  i ocena jakości środowiska morskiego prowadzone są w sposób ciągły. Dotychczas przeprowadzone analizy substancji szkodliwych z grupy WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)…

Czytaj dalej Bałtyk pod kontrolą

Gleba i powierzchnia ziemi – niedoceniany zasób

Europejska Agencja Środowiska w publikacji Sygnały EEA 2019 zwraca szczególną uwagę na problem stanu gleb i gruntów w Europie oraz przedstawia narzędzia wspierające zrównoważone gospodarowanie tymi zasobami. Opracowanie dostępne jest także w języku…

Czytaj dalej Gleba i powierzchnia ziemi – niedoceniany zasób

Zrównoważony rozwój Europy

  • Post author:
  • Post opublikowany:1 października, 2019
  • Post category:Aktualności

Bieżącym i globalnym wyzwaniem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Przez ostatnie dziesięciolecia kraje wysoko rozwinięte zapewniły istotny wzrost poziomu jakości życia swoim obywatelem. Nie obyło się to jednak bez szkody dla środowiska, nadmiernie przez…

Czytaj dalej Zrównoważony rozwój Europy