You are currently viewing Tętniąca życiem Zatoka Perska nocą

Tętniąca życiem Zatoka Perska nocą

Bustling Persian Gulf at Night
Światła miejskie i ruch żeglugowy wyznaczają jedno z głównych skrzyżowań gospodarczych na świecie.

Read More…