You are currently viewing Turcja przeżywa intensywną suszę

Turcja przeżywa intensywną suszę

Turkey Experiences Intense Drought
Wiele sezonów opadów poniżej średniej wpłynęło na krajowe zasoby wody pitnej i zbiorniki wód podziemnych.

Read More…