You are currently viewing Ujawnienie nielegalnych odpadów w okolicach Legnicy

Ujawnienie nielegalnych odpadów w okolicach Legnicy

 

Powstanie Wydziałów Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w ramach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska przynosi kolejne efekty.

Inspektorzy WIOŚ z Wrocławia, ujawnili zakopane odpady na polach koło Legnicy. Nielegalnie zdeponowane odpady to odpady komunalne, odpady budowlane – gruz, cegła, rozbite elementy ze słupów elektrycznych, a także odpady inne niż niebezpieczne. Dodatkowo, w dwóch wykopach stwierdzono odpady niebezpieczne – papa i eternit.

Na miejscu zdarzenia Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy pobrali próby wody w celu zbadania zawartości związków ropopochodnych i metali ciężkich. Następnie zaangażowany został ciężki sprzęt, który dokonał prac odkrywkowych.

Wobec poczynionych ustaleń i stwierdzonym zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi i dla stanu środowiska złożono zawiadomienie z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art.183 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny. Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia gleby, sprawa zostanie skierowana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Za czyn nielegalnego zbierania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony i bez zezwolenia grozi kara do 1 miliona złotych.

Źródło: GIOŚ