You are currently viewing Ulewne deszcze zalały Hawaje

Ulewne deszcze zalały Hawaje

Torrential Rains Drench Hawaii
Po ulewnych deszczach na wyspach wystąpiły powodzie, osunięcia ziemi i przerwy w dostawie prądu.

Read More…