You are currently viewing Warsztaty SedNet dotyczące stanu osadów rzecznych

Warsztaty SedNet dotyczące stanu osadów rzecznych

1-2 kwietnia 2019 przedstawiciele GIOŚ wzięli udział w warsztatach towarzyszących 11. konferencji SedNet „Sediment as a dynamic natural resource: From catchment to open sea”. Ze względu na rosnącą świadomość konieczności uwzględniania zagadnień transportu osadów dla prawidłowego funkcjonowania rzek, zapewne temat ten będzie musiał być dogłębniej uwzględniany w kolejnych planach gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy. To z kolei pociągnie konieczność monitorowania nie tylko ich składu chemicznego, ale również transportu (analogicznie do wdrażanych obecnie metod monitoringu przepływów środowiskowych). Obecnie w monitoringu elementów hydromorfologicznych rzek stosowanym w Polsce (Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny) wyższą klasę otrzymują odcinki rzek o bardziej zróżnicowanym, a więc bliższym naturalnemu, osadzie