You are currently viewing Wczesny sztorm na wschodnim Pacyfiku

Wczesny sztorm na wschodnim Pacyfiku

Tropikalna burza Andres stała się najwcześniejszą nazwaną burzą w basenie.

Early Storm in the Eastern Pacific

Read More…