You are currently viewing Webinarium z wdrożenia zapisów ustawy o innych źródła ciepła dla wytwórców ciepła systemowego

Webinarium z wdrożenia zapisów ustawy o innych źródła ciepła dla wytwórców ciepła systemowego

Webinarium z wdrożenia zapisów ustawy o innych źródła ciepła dla wytwórców ciepła systemowego z dnia 26 września 2022r. Wkrótce zostanie zamieszczona wersja z transkrypcją.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ULqMv72qeOc