You are currently viewing What is climate neutrality? English subtitles

What is climate neutrality? English subtitles

Advancing climate change affects many aspects of our lives as well as the natural environment. The main reasons for this phenomenon are human activities. Therefore, one of the goals of the „Our Climate” campaign is to create positive models in the field of social initiatives and everyday

Postępujące zmiany klimatyczne wpływają na wiele aspektów naszego życia, a także na środowisko naturalne. Głównymi przyczynami tego zjawiska są działania człowieka. Dlatego jednym z celów kampanii „Nasz Klimat” jest tworzenie pozytywnych wzorców w zakresie inicjatyw społecznych i codziennych

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=4o-jxupH3Aw