You are currently viewing Więcej kontroli Inspekcji Ochrony  Środowiska

Więcej kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska

zdjecie1 20190716

Coraz większa skuteczność Inspekcji w wykrywaniu nielegalnego importu odpadów. IOŚ ujawniła przemyt do Polski ponad 14 tys. ton nielegalnych odpadów w ubiegłym roku. Wśród nich najwięcej pochodziło z Niemiec, aż 31 transportów.