You are currently viewing Woda w przyrodzie

Woda w przyrodzie

Woda to substancja, której obecność wyróżnia naszą planetę wśród innych obecnych w Układzie Słonecznym. Pokrywa 2/3 Ziemi i warto pamiętać, że życie bez niej byłoby niemożliwe. Woda czysta chemicznie nie ma koloru ani zapachu. Natomiast w przyrodzie charakteryzuje się zapachem i kolorem, zależnym od wielu czynników, głównie cechujących lokalne miejsce jej występowania.

imgw pib edukacja wazna woda i przyroda notatki 1