You are currently viewing Wody w Europie są coraz czystsze, lecz istotne wyzwania nadal przed nami

Wody w Europie są coraz czystsze, lecz istotne wyzwania nadal przed nami

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska dotyczącego stanu wód, mimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach w zakresie poprawy jakości środowiska wielu europejskich jezior, rzek, wód przybrzeżnych i źródeł wód podziemnych, zanieczyszczenia, konstrukcje, takie jak tamy oraz nadmierny pobór wód, wciąż stanowią główne zagrożenia dla długotrwałego dobrego stanu wód. Zdecydowana większość jednolitych części wód w Europie nadal nie spełnia minimalnego celu Unii Europejskiej, jakim jest ich dobry stan.

Źródło: https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/wody-w-europie-sa-coraz