You are currently viewing Wulkan Newberry

Wulkan Newberry

Newberry Volcano
W latach sześćdziesiątych kaldera była wykorzystywana do szkolenia geologicznego astronautów Apollo.

Read More…