You are currently viewing Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Zielonej Górze

Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Zielonej Górze

Powstał czwarty wydział zwalczania przestępczości środowiskowej w Polce, tym razem w Zielonej Górze. To efekt walki z przestępczością przeciwko środowisku. Wspólne dbanie o czystość w naszym otoczeniu oraz przestrzeni leży w interesie nas wszystkich, nie tylko służb.

Gdy  w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska powstał Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, potrzebą chwili stało się tworzenie podobnych  struktur w terenie. To był jasny sygnał dla wojewódzkich inspekcji. W ślad za centralą w ostatnim czasie powstają nowe wydziały. Najpierw  we Wrocławiu potem w Gdańsku i Poznaniu a ostatnio właśnie w Zielonej Górze.

Przypomnijmy, że głównymi zadaniami tych wydziałów  są m.in. walka z przestępczością środowiskową oraz efektywna współpraca z innymi służbami. W wydziałach pracują doświadczeni inspektorzy oraz byli policjanci. To wszystko ma pomóc w dbaniu o stan środowiska i być zdecydowaną odpowiedzią na przestępcze działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska.