You are currently viewing Wykład Jacka Pniewskiego – Lekcje z klimatem – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Wykład Jacka Pniewskiego – Lekcje z klimatem – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lz1gE48I_8s