You are currently viewing Wykrywanie wydobycia złota w Ghanie

Wykrywanie wydobycia złota w Ghanie

Detecting Gold Mining in Ghana
Naukowcy wykorzystują dane satelitarne do lokalizowania małych kopalń, które mogą powodować długoterminowe szkody dla społeczności leśnych i zdrowia ludzkiego.

Read More…