You are currently viewing Wyniki monitoringu badawczego Wisły

Wyniki monitoringu badawczego Wisły

Wyniki badań wykonanych w dniu  30 sierpnia 2019 r. przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ:

ü  pomiary o godz. 9:20 Wisła powyżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1

Temperatura wody – 26,8 0C

Tlen rozpuszczony – 7,8 mg/dm3

pH – 8,0

Przewodność elektrolityczna – 971 µS/cm