You are currently viewing Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce

Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce

W dniu 3 grudnia 2020 r. pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została zawarta umowa na realizację projektu predefiniowanego pt.: „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG 2014-2021).

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwych substancji, które wraz z opadami atmosferycznymi przenikają do ziemi i mogą mieć wpływ na zmiany klimatu i niszczenie ekosystemów. W ramach projektu zaprojektowany i utworzony zostanie nowy system oceny depozycji atmosferycznej w Polsce.

Projekt ma zasięg krajowy i będzie realizowany w latach 2021-2022 przez GIOŚ we współpracy z partnerem Norweskim – Norweskim Instytutem Badań Powietrznych (NILU).