You are currently viewing Zanieczyszczenie powietrza w Europie jest wciąż zbyt wysokie

Zanieczyszczenie powietrza w Europie jest wciąż zbyt wysokie

Pomimo powolnej poprawy, zanieczyszczenie powietrza nadal przekracza limity i wytyczne Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia zgodnie z aktualnymi danymi i informacjami opublikowanymi przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Źródło: https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/zanieczyszczenie-powietrza-w-europie-jest