You are currently viewing Zapraszamy na seminarium

Zapraszamy na seminarium

seminarium

W dniach 21-22 czerwca organizujemy seminarium pt. „Monitoring siedlisk przyrodniczych w Polsce – wyniki, zagadnienia metodyczne, kierunki rozwoju”. Seminarium odbędzie się w miejscowości Kokotek (województwo śląskie). W programie oprócz sesji referatowej przewidziane są warsztaty terenowe z zakresu monitoringu przyrodniczego. Serdecznie zapraszamy!

Seminarium organizowane jest w ramach realizacji projektu pt.: „Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w roku 2021”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowe informacje w tym ramowy program wydarzenia znajdą Państwo w załącznikach.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie swojego udziału poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną w terminie do 10 czerwca na adres: i.muller@gios.gov.pl lub a.ciesla@ibles.waw.pl.